Så här använder du iPad Mini-autokorrigeringsfunktionen